Graduates (Math)

lic. Maria Dokurno "Grinberg's theorem and its applications"

Graduates (CS)

2018

in┐. Krzysztof Palka, in┐. Szymon Ludziejewski, in┐. Przemys│aw Jˇ╝wik
"Smart Home - automatyzacja zarz▒dzania mieszkaniem" (2018)

in┐. Denis Olek, in┐. Mateusz Oracz, in┐. Sara Rosicki, in┐. Pawe│ Graczyk
"MamStolik.pl - system zarz▒dzania rezerwacjami stolikˇw w lokalach gastronomicznych" (2018)

in┐. Arkadiusz Rosiak, in┐. Jan Balcerzak
"Mowiz - repozytorium danych na temat monitoringu wizyjnego" (2018)

in┐. Piotr Radwan, in┐. Mateusz Malisz
"Memetic - Automatyczny generator memˇw" (2018)

2017

in┐. Jakub Downarowicz, in┐. Micha│ Janeda, in┐. Eryk Mariankowski, in┐. Kacper Rogowski
"Fitbook - serwis spo│ecznoÂciowy dla klientˇw si│owni" (2017)

in┐. Justyna Hoppe, in┐. Beata Wlaz│y, in┐. Patrycja Dobruchowska, in┐. Joanna Pilakowska
"PdfKeeper - system zarz▒dzania dokumentami PDF" (2017)

in┐. S│awomir Golijasz, in┐. Marcin úazur, úukasz Pra┐y˝ski, in┐. Dominik WiÂniewski
"Party Wizard - system rekomendacji drinkˇw" (2017)

in┐. Krzysztof KoroÂcik, in┐. Dawid Przybylski, Maciej Sobolewski
"Terminator 0.7 - autonomiczny robot z funkcj╣ przesy│ania obrazu" (2017)

in┐. Katarzyna Habrajska, in┐. Joanna Mali˝ska, in┐. Sylwester Swat
"MapCreator - aplikacja desktopowa do automatycznego tworzenia schematˇw komunikacyjnych" (2017)