Zajęcia / Classes

Semestr Letni 2023/2024

Przetwarzanie równoległe i strumieniowe (analiza danych)
Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Zimowy 2023/2024

Pracownia Programowania
Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Letni 2022/2023

Przetwarzanie równoległe i strumieniowe (analiza danych)
Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Zimowy 2022/2023

Pracownia Programowania
Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Letni 2021/2022

Przetwarzanie równoległe i strumieniowe
Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Zimowy 2021/2022

Pracownia Programowania
Inżynierski projekt zespołowy / Team project

Semestr Letni 2020/2021

Inżynierski projekt zespołowy / Team project

Semestr Zimowy 2020/2021

Sieci Komputerowe
Programming Laboratory
Inżynierski projekt zespołowy / Team project

Semestr Letni 2019/2020

Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Zimowy 2019/2020

Sieci Komputerowe
Pracownia Programowania
Programming Laboratory
Inżynierski projekt zespołowy
Foundations of Programming

Semestr Letni 2018/2019

Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Zimowy 2018/2019

Sieci Komputerowe
Pracownia Programowania
Programming Laboratory
Inżynierski projekt zespołowy
Foundations of Programming

Semestr Letni 2017/2018

Infrastruktura sieciowa
Sieci Komputerowe
Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Zimowy 2017/2018

Bazy Danych
Pracownia Programowania
Inżynierski projekt zespołowy
Foundations of Programming

Semestr Letni 2016/2017

Infrastruktura sieciowa
Sieci Komputerowe
Inżynierski projekt zespołowy
Narzędzia informatyki

Semestr Zimowy 2016/2017

Technologia informacyjna
Bazy Danych

Semestr Letni 2015/2016

Sieci Komputerowe
Algorytmy i programowanie
Tworzenie systemĂłw informatycznych
Inżynierski projekt zespołowy

Semestr Zimowy 2015/2016

Systemy Operacyjne
Technologia informacyjna
Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki

Semestr Letni 2011/2012

Ruby
Pliki

Semestr Letni 2010/2011

Algorytmy i Programowanie (matematyka 1 rok)
Programowanie Obiektowe (informatyka 1 rok)
Object-oriented Programming (computer science 1 year)

Semestr Zimowy 2010/2011

Brak

Semestr Letni 2009/2010

Brak

Semestr Zimowy 2009/2010

Podstawowe pojęcia i narzędzia informatyki (informatyka 1 rok)
Introduction to Computer Science (computer science 1 year)